ADEQNIC-logo
Main

เราสามารถช่วยธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

คุณอาจต้องการ ปรับปรุงหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือคุณอาจมีแนวความคิดใหม่ๆ ที่ต้องการทำให้เห็นผลจริง

การมองภาพใหญ่

ระบบวิศวกรรม,คุณลักษณะและข้อกำหนดต่างๆการศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการและแนวทางแก้ปัญหา, การสร้างแบบจำลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั้ง ภาษาระดับสูงอย่าง C, C++ และ C# ตลอดจน ภาษาระดับต่ำอย่าง Assembler, embedded และ การพัฒนา Firmware

เครื่องมือและอุปกรณ์

วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ รวมถึงงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ นิวเมติก

การออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบอนาลอกและดิจิตอล, วงจรไฟฟ้า, แผ่นวงจรรวมและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม.

เกี่ยวกับอเดคนิคเอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่น

                    เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบและให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ โดยการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งด้านเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างแบบจำลอง ตัวต้นแบบ ตลอดจนถึงการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เรายึดมั่นในหลักการและบริการ พร้อมซึ่งความจริงใจ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพและก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน.

การมองภาพใหญ่

               ก่อนที่จะลงสู่รายละเอียด การเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมด มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้รู้ว่า แนวคิดต่างๆ มาจากที่ใด ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะขจัดมันออกไปได้ TRIZ เป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น ที่จะช่วยให้เรามองปัญหาต่างมุมและได้พบกับแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหา

เราสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณ ด้วยความชำนาญในระบบวิศวกรรมและเครื่องมือด้านต่างๆ ดังนี้

 • การออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการ
 • การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา
 • การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อยืนยันแนวคิดที่นำเสนอ
 • การสร้างแบบจำรองและตัวต้นแบบ
 • การออกแบบกรรมวิธีและการวิเคราะห์กระบวนการ
 • การสร้างตัวต้นแบบ การประกอบและทดสอบ
 • วิศวกรรมการผลิต
Big Picture

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคือชุดคำสั่งที่ทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามหน้าที่ ซึ่งมีทั้งเขียนขึ้นจากโปรแกรมระดับสูง อย่าง C# ที่ใช้ชุดคำสั่งน้อยสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน และโปรแกรมระดับต่ำอย่าง ภาษาแอสเซมบลี ที่ใช้เพื่อดึงศักยภาพของตัวประมวลผลให้สามารถทำงานได้มากที่สุด

ความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายหน้าที่โดยร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐาน อีกทั้งช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาให้สั้นลง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานรวดเร็วและลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังตอบสนอง ต่อความต้องการที่หลากหลายได้ดีอีกด้วย

Digital Signal Processors (DSP) ใช้หลักการพัฒนาสถาปัตยกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวนผล ให้ตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆ เช่นภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว

เราสามารถใช้โปรแกรมระดับต่างๆ ดังนี้ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • โปรแกรมระดับสูงอย่าง C, C++ และ C#
 • โปรแกรมระดับต่ำอย่าง Assembler สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูลต่างๆ เช่น PIC, Atmel และ ARM
 • การออกแบบ ระบบประมวลผมข้อมูลแบบ DSP
 • การออกแบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)
 • การใช้งาน Programmable logic control เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ
 • การพัฒนา Firmware เพื่อใช้ในระบบสมองกลแบบฝังตัว (Embedded System)
Software

การออกแบบอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ

          ทำการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อตอบสนองตามความต้องการ ซึ่งอาจสร้างและประกอบจากอุปกรณ์มาตรฐานหรืออุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น การติดตั้งตัวตรวจวัดต่างๆลงบนแท่นเครื่องที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อยึดจับชิ้นงานและเชื่อมต่อวงจรประมวลผล ผ่านการทำงานด้วยหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI) แล้วทำการวัดเก็บข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลที่ได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง

          Field Programmable Gate Arrays (FPGA) คืออุปกรณ์ที่อยู่ระหว่าง hardware และ software ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ทำงานได้ตามการออกแบบด้วยโปรแกรม อย่าง AHDL หรือ VHDL เพื่อใช้เป็นระบบสมองกลแบบฝังตัวได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่เราใช้ในการออกแบบ
 • วงจร Analogue and Digital
 • Micro-controllers เช่น PIC, Atmel, Arm
 • ระบบสมองกลฝังตัว แบบ real time
 • Digital Signal Processors (DSP)
 • Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
 • อุปกรณ์ ทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ
 • การออกแบบ Jig & Fixture เพื่อประกอบเป็นเครื่องมือในระบบ
 • วงจรรวม Printed Circuit Board (PCB) ทั้งตัวต้นแบบ และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
Electronics Design

การออกแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์

           หากคุณมีแนวคิดใหม่ๆ หรือพบปัญหาที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุง เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

           เราออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่คำนึงถึงความลงตัวระหว่าง การใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าพึ่งพอใจและต้นทุน ในขณะเดียวกันเรามีความคล่องตัวในการทำงานที่รวดเร็ว ภายใต้งบประมาณที่สมเหตุ สมผล ด้วยประสบการณ์กว่า 7 ปี

           เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลายด้าน โดยเฉพาะการวัดและทดสอบชิ้นงาน ในสายการผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) ตลอดจนเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสองในโรงงานอุตสาหกรรม และแผ่นวงจรรวม (PCBA) อาทิเช่น

 • ออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบระบบสมองกลแบบฝังตัว
 • ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ
 • ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนา Firmware
 • ออกแบบเครื่องมือวัดในงานด้านต่างๆ
Electronics Design

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Inverter รุ่น AEP220D

Dual
 • ขนาดมอเตอร์ปั้มสูบน้ำ 0.5 – 3 แรงม้า (350w – 2.2Kw)
 • แหล่งพลังงาน แผงโซล่าร์+ไฟบ้าน
 • แรงดัน DC input ต่ำสุด-สูงสุด 60 - 440 Vdc
 • แรงดัน AC input ต่ำสุด-สูงสุด 100 - 250 Vac
 • กระแส input สูงสุด 12 A
 • ความถี่ใช้งาน 5 – 65 Hz
 • ใช้กับมอเตอร์ 1 – 3 เฟส
 • จำนวนแผงโซล่า (300w ต่ออนุกรม)
  • 0.5 แรงม้า 2 แผง
  • 1.0 แรงม้า 4 แผง
  • 2.0 แรงม้า 5 แผง
  • 3.0 แรงม้า 8 แผง
Inverter AEP220D

Inverter รุ่น AEP220S

Single
 • ขนาดมอเตอร์ปั้มสูบน้ำ 0.5 – 3 แรงม้า (350w – 2.2Kw)
 • แหล่งพลังงาน แผงโซล่าร์
 • แรงดัน DC input ต่ำสุด-สูงสุด 60 - 440 Vdc
 • กระแส input สูงสุด 12 A
 • ความถี่ใช้งาน 5 – 65 Hz
 • ใช้กับมอเตอร์ 1 – 3 เฟส
 • จำนวนแผงโซล่า (300w ต่ออนุกรม)
  • 0.5 แรงม้า 2 แผง
  • 1.0 แรงม้า 4 แผง
  • 2.0 แรงม้า 5 แผง
  • 3.0 แรงม้า 8 แผง
Inverter AEP220S

ลูกค้าของเรา

Testimonial Avatar
Western Digital
Testimonial Avatar
electrolux
Testimonial Avatar
Durex
Testimonial Avatar
solartron
Testimonial Avatar
Reckitt Benckiser
ADEQNIC-logo

อเดคนิค ตั้งอยู่ตอนบนของกรุงเทพ ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาทีจากกรุงเทพ โดยใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตกจากสนามบินสุวรรณภูมิและทางหลวงพหลโยธินจากสนามบินดอนเมือง

62/49 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +66 2 5295433
โทรสาร +66 2 5295434
Email: sermsak.puimom@adeqnic.com